hamburger hamburger
logo

Klauzula informacyjna RODO

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych dla klientów
BELLA CLINICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
Administrator BELLA CLINICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (al. Rzeczypospolitej 4/151, 80-369 Gdańsk)
Cele przetwarzania
 • składanie ofert dostawy towarów lub usług przez BELLA CLINICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
 • realizacja zamówień i sprzedaży towarów lub usług BELLA CLINICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
 • zawarcie i realizacja umowy gospodarczej zawartej z BELLA CLINICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
 • wystawianie dokumentów rozrachunkowych
 • monitorowanie wykonywania zlecenia
 • realizacja obowiązków prawnych ciążących na BELLA CLINICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ związanych z obsługą zawartej umowy gospodarczej
Dane przetwarzane imię i nazwisko, email, telefon,adres zamieszkania,NIP,PESEL,płeć,wiek,data urodzenia, informacje o stanie zdrowia, wizerunek, treść korespondencji, narodowość, wyniki testów medycznych,  fotografia, szczegóły paszportu, szczegóły karty lojalnościowej,
Podstawa prawna przetwarzania
 • przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne dla celów związanych z realizacją umowy zawartej przez Panią/Pana z BELLA CLINICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ lub realizacji Pani/Pana żądań zgłoszonych przed zawarciem umowy z BELLA CLINICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [art. 6 ust. 1 lit. b) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych – RODO]
 • przetwarzanie Pani/Pana pozostałych danych osobowych zebranych w kwestionariuszu osobowym jest niezbędne dla wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na BELLA CLINICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [art. 6 ust. 1 lit. c) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych – RODO]
Kategorie odbiorców danych
 • Podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa.
 • Upoważnieni pracownicy BELLA CLINICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.
 • Podmioty wykonujące na rzecz BELLA CLINICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ usługi: księgowe, informatyczne i rachunkowe na podstawie odrębnej umowy, wymagane do prawidłowej realizacji usług przez BELLA CLINICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.
Okres przechowywania danych
 • Do czasu realizacji umowy zawartej przez Panią/Pana z BELLA CLINICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
 • 5 lat – do czasu upływu terminu przedawnienia zobowiązań podatkowych oraz innych ciążących na BELLA CLINICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (na podstawie: art. 74 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. 2018.395 t.j. z dnia 20 lutego 2018 roku))
 • 3 lata – po wygaśnięciu lub rozwiązaniu Pani/Pana umowy z BELLA CLINICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
 • 5 lat- w związku z obowiązkiem administratora archiwizowania dokumentacji medycznej.
Prawa związane z przetwarzaniem
 • Prawo do żądania od administratora dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 • Prawo do przenoszenia danych osobowych.
 • Prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 • Prawo do sprzeciwu.
 • Kontakt w sprawie RODO: BELLA CLINICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (al. Rzeczypospolitej 4/151, 80-369 Gdańsk), email: office@bellaclinica.pl
Informacje dodatkowe
 • Podanie danych przed zawarciem umowy z BELLA CLINICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ nie jest wymagane, jednakże konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości zawarcia przez Panią/Pana umowy z BELLA CLINICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.
 • W przypadku zawarcia umowy gospodarczej z BELLA CLINICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są bez konieczności uzyskania Pani/Pana zgody, w związku z realizacją zawartej z BELLA CLINICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ umowy.
 • Pani/Pana dane nie będą przekazywane przez BELLA CLINICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ do państwa trzecich ani organizacji międzynarodowych.
 • W oparciu o Pani/Pana dane osobowe BELLA CLINICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ nie podejmuje zautomatyzowanych decyzji, i nie wykonuje procesu profilowania.
ikona ikona ikona