hamburger hamburger
logo

Klauzula informacyjna Rekrutacja – zostań modelką

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych w procesie rekrutacji przez 
BELLA CLINICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
Administrator BELLA CLINICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (al. Rzeczypospolitej 4/151, 80-369 Gdańsk)
Cele przetwarzania
 • Prowadzenie procesu rekrutacyjnego z udziałem podmiotu danych
Podstawa prawna przetwarzania
 • Wyrażona przez podmiot danych zgoda na przetwarzanie danych osobowym celem prowadzenia procesu rekrutacyjnego z jego udziałem [art. 6 ust. 1 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych – RODO]
Kategorie odbiorców danych
 • Podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa.
 • Pracownicy BELLA CLINICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.
Okres przechowywania danych
 • Dane będą przechowywane przez okres podejmowania przez BELLA CLINICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ działań związanych z prowadzeniem procesu rekrutacyjnego, jednak nie dłużej niż do momentu wycofania zgody przez podmiot danych.
Prawa związane z przetwarzaniem
 • Prawo do żądania od administratora dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 • Prawo do przenoszenia danych osobowych.
 • Prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 • Prawo do sprzeciwu.
 • Kontakt w sprawie RODO: BELLA CLINICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (al. Rzeczypospolitej 4/151, 80-369 Gdańsk), email: office@bellaclinica.pl
Informacje dodatkowe
 • Podanie danych, przed zawarciem umowy z BELLA CLINICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ nie jest wymagane, jednakże konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości realizacji przez BELLA CLINICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ kontaktu z Panią/Panem.
 • Pani/Pana dane nie będą przekazywane przez BELLA CLINICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ do państwa trzecich ani organizacji międzynarodowych.
 • W oparciu o Pani/Pana dane osobowe BELLA CLINICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ nie podejmuje zautomatyzowanych decyzji, i nie wykonuje procesu profilowania.
ikona ikona ikona